Sản phẩm Thanh Quốc

Sản phẩm Thanh Quốc

Nước Mắm Cốt Nhĩ Hạ Thổ Thanh Quốc 43N 180ml

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CỐT NHĨ THANH QUỐC 43N ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Cốt Nhĩ Thanh Quốc 43N 180ml là sản phẩm được hạ thổ 2 năm từ Nước mắm Cốt Nhĩ Phú Quốc 43N.Nước Mắm Hạ Thổ sử dụng nguyên liệu là cá...

Nước Mắm Cốt Nhĩ Hạ Thổ Thanh Quốc 43N 180ml x Hộp 4 chai

580,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CỐT NHĨ THANH QUỐC 43N ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Cốt Nhĩ Thanh Quốc 43N 180ml là sản phẩm được hạ thổ 2 năm từ Nước mắm Cốt Nhĩ Phú Quốc 43N.Nước Mắm Hạ Thổ sử dụng nguyên liệu là cá...

Nước Mắm Cốt Nhĩ Hạ Thổ Thanh Quốc 45N 300ml x Hộp 2 chai

770,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CỐT NHĨ THANH QUỐC 45N ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Cốt Nhĩ Thanh Quốc 45N 300ml là sản phẩm được hạ thổ 2 năm từ Nước mắm Cốt Nhĩ Phú Quốc 45N.Nước Mắm Hạ Thổ sử dụng nguyên liệu là cá cơm...

Nước Mắm Cốt Nhĩ Hạ Thổ Thanh Quốc 45N 300ml

385,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CỐT NHĨ THANH QUỐC 45N ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Cốt Nhĩ Thanh Quốc 45N 300ml là sản phẩm được hạ thổ 2 năm từ Nước mắm Cốt Nhĩ Phú Quốc 45N.Nước Mắm Hạ Thổ sử dụng nguyên liệu là cá cơm...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc Thanh Quốc 43N 520ml

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N 520ml x 2 chai

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn địa lý nguồn gốc xuất xứ “Phú Quốc”.   Sản phẩm được...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N 520ml x 6 chai

810,000₫

 • Mã sản phẩm: 6
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc Thanh Quốc 40N 520ml

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 520ml x 2 chai

220,000₫

 • Mã sản phẩm: 2
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 520ml x 6 chai

630,000₫

 • Mã sản phẩm: 6
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 520ml là sản phẩm được bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc do Liên Minh Châu Âu cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000:2018 của Việt...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc Thanh Quốc 35N 520ml

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 35 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35N 520ml x 2 chai

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 35 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35N 520ml x 6 chai

510,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 35 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35N là sản phẩm được bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc do Liên Minh Châu Âu...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N 180ml

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N 180ml x 6 chai

390,000₫

 • Mã sản phẩm: 6
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N 180ml là sản phẩm được bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc do Liên Minh Châu Âu cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000:2018 của Việt...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 180ml

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 180ml x 6 chai

330,000₫

 • Mã sản phẩm: 6
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N 60ml x 6 chai

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N là sản phẩm được bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc do Liên Minh Châu Âu...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 60ml x 6 chai

108,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 60ml là sản phẩm được bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc do Liên Minh Châu Âu cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000:2018 của...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 500ml

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N là sản phẩm được bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc do Liên Minh Châu Âu...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N Can 2L

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: THÔNG TIN SẢN PHẨM:GIỚI THIỆU:NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMNước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N là sản phẩm được bảo hộ Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc do...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N 500ml x 2 Chai Hộp

190,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N Thùng 6 chai x 500ml

540,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N 500ml

125,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: THÔNG TIN SẢN PHẨM:NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N Hộp 2 chai x 500ml

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: THÔNG TIN SẢN PHẨM:NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N Thùng 6 chai x 500ml

720,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: THÔNG TIN SẢN PHẨM:GIỚI THIỆU:NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMNước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35N Thùng 6 chai x 500ml

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: THÔNG TIN SẢN PHẨM:NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 35 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35N chai 500ml x Hộp 2 chai

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: THÔNG TIN SẢN PHẨM:NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 35 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35N 500ml

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: THÔNG TIN SẢN PHẨM:NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 35 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35N Can 2L

270,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 35 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N Can 2L

470,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: THÔNG TIN SẢN PHẨM:NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35N Can 5L

650,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 35 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 35 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ...

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40N Can 5L

850,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 40 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 40 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo hộ...
Hết hàng
Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N Can 5L

Nước Mắm Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43N Can 5L

1,150,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC - THANH QUỐC 43 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc - Thanh Quốc 43 độ đạm là sản phẩm được Liên Minh Châu Âu và Việt Nam bảo...

Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 30N 500ml

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 30 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 30N là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTPSản phẩm làm từ cá cơm & muối biểnMÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại: Chai...

Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 25N 500ml

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 25 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 25N là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTP.Sản phẩm làm từ cá cơm & muối biển.MÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại: Chai...

Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 25N Can 2L

190,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 25 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 25N là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTPSản phẩm làm từ cá cơm & muối biểnMÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại:...

Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 30N Can 2L

220,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 30 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 20N là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTPSản phẩm làm từ cá cơm & muối biểnMÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại: Can...

Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 30N Can 5L

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 30 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 30N 5L là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTPSản phẩm làm từ cá cơm & muối biểnMÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại: Can...

Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 20N Can 5L

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 20 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 20N 5L là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTPSản phẩm làm từ cá cơm & muối biểnMÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại: Can...

Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 25N Can 5L

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 25 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 25N 5L là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTPSản phẩm làm từ cá cơm & muối biểnMÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại:...

Nước mắm truyền thống Quốc Đảo - Thanh Quốc 20 Độ Đạm Can 1.5 Lít

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 20 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 20N là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTPSản phẩm làm từ cá cơm & muối biểnMÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại: Can nhựa...

Nước mắm truyền thống Quốc Đảo - Thanh Quốc 20 độ đạm, Can 2 lít

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG QUỐC ĐẢO - THANH QUỐC 20 ĐỘ ĐẠMGIỚI THIỆU:Nước Mắm Truyền Thống Quốc Đảo 20N là sản phẩm an toàn có đầy đủ chứng nhận ATVSTPSản phẩm làm từ cá cơm & muối biểnMÔ TẢ SẢN PHẨM:Phân loại: Can nhựa...

Mắm Ruốc Ăn Liền Phú Quốc - Thanh Quốc 300g

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: MẮM RUỐC ĂN LIỀN PHÚ QUỐC – THANH QUỐC 300GGIỚI THIỆU:Mắm ruốc ăn liền Phú Quốc - Thanh Quốc 300g là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ nguyên liệu chính là...

Tiêu Chín Ngào Đường Phú Quốc - Thanh Quốc 300g

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: TIÊU CHÍN NGÀO ĐƯỜNG PHÚ QUỐC – THANH QUỐC 300GGIỚI THIỆU:Tiêu chín ngào đường Phú Quốc - Thanh Quốc 300g là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ nguyên liệu chính...

Tiêu Xay Phú Quốc - Thanh Quốc 70g

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: TIÊU XAY PHÚ QUỐC – THANH QUỐC 100GGIỚI THIỆU:Tiêu xay Phú Quốc - Thanh Quốc là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ 100% hạt tiêu nguyên chất. Hạt tiêu chín được...

Muối Tiêu Phú Quốc - Thanh Quốc 100g

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn:  MUỐI TIÊU PHÚ QUỐC – THANH QUỐC 100GGIỚI THIỆU:Muối tiêu  Phú Quốc - Thanh Quốc 100g là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ nguyên liệu chính từ hạt tiêu...

Tiêu Chín Phú Quốc - Thanh Quốc 120g

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: TIÊU ĐEN PHÚ QUỐC – THANH QUỐC 150GGIỚI THIỆU:Tiêu đen Phú Quốc - Thanh Quốc 120g là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ 100% hạt tiêu nguyên chất. Hạt tiêu chín được thu...

Tiêu Chín Phú Quốc - Thanh Quốc Túi Zip 500g

195,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: TIÊU ĐEN PHÚ QUỐC – THANH QUỐCGIỚI THIỆU:Tiêu đen Phú Quốc - Thanh Quốc là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ 100% hạt tiêu nguyên chất. Hạt tiêu chín được thu hoạch...

Tiêu Sọ Phú Quốc Thanh Quốc Túi Zip 500g

210,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: TIÊU SỌ PHÚ QUỐC – THANH QUỐCGIỚI THIỆU:Tiêu sọ Phú Quốc - Thanh Quốc là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ 100% hạt tiêu nguyên chất. Hạt tiêu chín được thu hoạch...

Mắm ruốc ăn liền Phú Quốc Thanh Quốc 220g

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: MẮM RUỐC ĂN LIỀN PHÚ QUỐC – THANH QUỐC 220GGIỚI THIỆU:Muối Ruốc Ăn Liền Phú Quốc - Thanh Quốc 220g là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ nguyên liệu chính...

Tiêu chín ngào Phú Quốc Thanh Quốc 240g

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: TIÊU CHÍN NGÀO ĐƯỜNG PHÚ QUỐC – THANH QUỐC 240GGIỚI THIỆU:Tiêu chín ngào đường Phú Quốc - Thanh Quốc 240g là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ nguyên liệu chính...

TIÊU SỌ PHÚ QUỐC – THANH QUỐC HŨ 140G

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: TIÊU SỌ PHÚ QUỐC – THANH QUỐC 140GGIỚI THIỆU:Tiêu sọ Phú Quốc - Thanh Quốc là sản phẩm đặc sản Phú Quốc, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm làm từ 100% hạt tiêu nguyên chất. Hạt tiêu chín được thu...

Mắm Nêm Cá Cơm Phú Quốc - Thanh Quốc Chai thủy tinh 180ml

68,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Mắm Nêm Cá Cơm – Fermented Anchovy SauceGIỚI THIỆU:Mắm nêm cá cơm được làm từ thành phần: Cá cơm, nước mắm, thính, đường, muối, thơm, tỏi, ớt.Sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử dụng...

Mắm Cá Cơm Đu Đủ Phú Quốc - Thanh Quốc Hũ 400g

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Mắm Cá Cơm Đu Đủ - Papaya Anchovy PasteGIỚI THIỆU:Mắm cá cơm đu đủ được làm từ thành phần: Cá cơm, đu đủ, nước mắm, thính, đường, muối, thơm, tỏi, ớt.Sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm...

Mắm Cá Cơm Phú Quốc - Thanh Quốc Hũ 400G

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Mắm Cá Cơm – Anchovy PasteGIỚI THIỆU:Mắm cá cơm được làm từ thành phần: Cá cơm, nước mắm, thính, đường, muối, thơm, tỏi, ớt.Sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất...

Mắm Tôm Chua Đu Đủ Phú Quốc - Thanh Quốc Hũ 400G

125,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Mắm Tôm Chua Đu Đủ - Pickles Whole Shrimp and PapayaGIỚI THIỆU:Mắm tôm chua đu đủ được làm từ thành phần: Tôm, đu đủ, nước mắm, tỏi, gừng, giềng, ớt, đường.Sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử dụng...

Mắm Tôm Chua Phú Quốc - Thanh Quốc Hũ 400G

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Mắm Tôm Chua - Pickles Whole ShrimpGIỚI THIỆU:Mắm tôm chua được làm từ thành phần: Tôm, nước mắm, tỏi, gừng, giềng, ớt, đường.Sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo...

Khô cá chỉ vàng Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 500G

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Chỉ Vàng Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá chỉ vàng tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo...

Khô Cá Chỉ Vàng Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 250G

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Chỉ Vàng Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá chỉ vàng tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo...

Khô Cá Phèn Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 500G

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Phèn Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá phèn tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu,...

Khô Cá Phèn Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 250G

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Phèn Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá phèn tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu,...

Khô Cá Cơm Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 500G

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Cơm Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá cơm tươi được đánh bắt, sơ chế sạch và phơi ngay trên tàu. Mọi công đoạn đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản,...

Khô Cá Cơm Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 250G

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Cơm Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá cơm tươi được đánh bắt, sơ chế sạch và phơi ngay trên tàu. Mọi công đoạn đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản,...

Gân Cá Thiều Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 500G

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Gân Cá Thiều Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá thiều tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, lọc lấy gân cá thều, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo...

Khô Cá Thiều Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 500G

560,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Thiều Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá thiều tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu, chất...

Khô Cá Nhồng Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 500G

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Nhồng Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá nhồng tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu, chất...

Khô Mực Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 500G

840,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Mực Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Mực tươi nguyên con được sơ chế sạch, chế biến thủ công. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên. Mọi công đoạn đều được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không...

Khô Mực Phú Quốc - Thanh Quốc Loại Lớn, Bịch 500G

950,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Mực Phú Quốc - Thanh Quốc Loại LớnGIỚI THIỆU:Mực tươi nguyên con được sơ chế sạch, chế biến thủ công. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên. Mọi công đoạn đều được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản...

Khô Cá Mối Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 500G

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Mối Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá mối tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu,...

Khô Cá Mối Phú Quốc - Thanh Quốc, Bịch 250G

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Khô Cá Mối Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Cá mối tươi được sơ chế sạch, chế biến thủ công, ướp nước mắm, đường. Sau đó, được phơi khô bằng nắng tự nhiên.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu,...

Cá trích kho Phú Quốc - Thanh Quốc, hũ 350G

125,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: THANH QUỐC
 • Mô tả ngắn: Cá Trích Kho – Braised Herring GIỚI THIỆU:Cá trích kho là món ăn đặc sản của Phú Quốc.Cá trích kho được làm từ thành phần: Cá trích tươi, nước mắm cốt, đường.Sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử...

Tôm khô Phú Quốc - Thanh Quốc

960,000₫

 • Mã sản phẩm: 1
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Tôm Khô Phú Quốc - Thanh QuốcGIỚI THIỆU:Tôm tươi được đánh bắt, sơ chế sạch và phơi ngay trên tàu. Mọi công đoạn đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo...

Cá cơm kho Thanh Quốc - Phú Quốc, hũ 350g

135,000₫

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Cá Cơm Kho – Braised Anchovy GIỚI THIỆU:Cá cơm là món ăn đặc sản của Phú Quốc.Cá cơm được làm từ thành phần: Cá cơm tươi, nước mắm cốt, đường.Sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.Sản phẩm không sử...

Đôi Nét Về Chúng Tôi

Đối tác từ chúng tôi

Tin Tức Nổi Bật

Sản phẩm Thanh Quốc
Những món ngon đặc sản Phú Quốc làm quà không thể bỏ qua khi du lịch đảo ngọc
 • 0
 • Lưu Ngọc Chánh

Những món ngon đặc sản Phú Quốc làm quà không thể bỏ qua khi du lịch đảo ngọc

Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn, ngon quên lối về. Nếu đến hòn Đảo Ngọc, đừng quên thử...

Xem thêm
Nước mắm Thanh Quốc đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia
 • 0
 • Lưu Ngọc Chánh

Nước mắm Thanh Quốc đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia

Sáng nay (17/05), tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2023 đã họp, đánh giá và chấm điểm phân hạng sản...

Xem thêm
Nước mắm Phú Quốc: Kinh nghiệm chọn nước mắm đúng chuẩn
 • 0
 • Lưu Ngọc Chánh

Nước mắm Phú Quốc: Kinh nghiệm chọn nước mắm đúng chuẩn

Nước mắm Phú Quốc không chỉ vang danh tại Việt Nam mà còn được biết đến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hương vị đậm đà của cá cơm...

Xem thêm
Nghề làm nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
 • 0
 • Lưu Ngọc Chánh

Nghề làm nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng 16-12, tại TP. Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề thủ công truyền thống,...

Xem thêm
Thanh Quốc thành công xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ
 • 0
 • Lưu Ngọc Chánh

Thanh Quốc thành công xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ

Ngày 16/11/2022, Thanh Quốc vừa xuất khẩu thành công lô hàng nước mắm Phú Quốc và các sản phẩm đặc sản Phú Quốc đầu tiên qua thị trường Mỹ.Lô hàng nước...

Xem thêm